Blomma
Universitetets gård, Karlstad
brons, 1972

TILLBAKA